In tijden dat de mest niet op het land uitgereden mag worden rijden wij indien nodig uw mest in opslag zodat deze mest in toegestane bemestingsperiodes wel uitgereden kan worden. Wij maken gebruik van opslagen geregeld door tussenhandelaren door het gehele land.
Aan het land wordt vaak gebruik gemaakt van een mestcontainer. Bij gebruik van deze container kan de aanvoer van de mest door de mestopleggers vlotter verlopen. Staat er geen container dan is de chauffeur van de vrachtauto genoodzaakt te wachten tot zijn oplegger leeg gemaakt is door de uitrijder.

 

gebruik de knop "vorige" linksboven in de knoppenbalk om terug te keren naar het menu